Difůzní fólie

Na trhu je dnes nepřeberné množství difúzních fólií. Můžeme je rozdělit do několika základních skupin dle použití:
Pro tříplášťovou větranou střechu – mezi tepelnou izolací a fólií musí
být zachována větraná mezera, nejlevnější varianta.

Pro dvouplášťovou větranou střechu – folie se dotýká tepelné izolace,
středně drahá varianta.

Pro dvouplášťovou větranou střechu s bedněním – fólie se dotýká
bednění, obecně nejdražší varianta.

Střešní folie jsou dnes nezbytnou skladbou střešního pláště je důležité vybrat správnou
folii ale i jí správně provést