Klempířské prvky

Klempířskými prvky rozumíme žlaby, svody, úžlabí, lemování komínů, zdí a nadezdívek, parapety vikýřů apod. Výměny těchto prvků znamenají mnohdy částečné rozebrání střechy proto je vhodné, aby životnost klempířských prvků korespondovala s životností střešní krytiny.

Nejčastěji používané materiály a jejich vlastnosti

Měd, vysoká životnost, není nutná údržba, vyšší pořizovací cena

Titanzinkový plech, vysoká životnost, není nutná údržba, nižší pořizovací cena

Pozinkovaný plech, nižší životnost (koroduje), nutnost ošetřování nátěrem,
nízká pořizovací cena

Hliník, vysoká životnost, nedá se letovat

Poplastované ocelové plechy, volba z několika druhů barev, nedají se letovat,
při poškození plastové vrstvy ocelové jádro koroduje.
Tyto prvky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu a jsou k dispozici v různých
barevných odstínech s dokonalou povrchovou úpravou.
Hlavní výhody jsou:
– vysoká životnost, ve Skandinávii již přes 30 let v praxi
– minimální údržba, nemusí se natírat díky plastovému potažení
– jednoduchá montáž
– bohatá barevná škála a elegantní provedení